Schenken / Sponsoring

Wilt u de hulpverlening van de dierenambulance financieel steunen, maar geen donateur worden?

Schenken

Dat kan op diverse manieren. U kunt overwegen een eenmalig bedrag te schenken, maar u kunt ook voor kiezen een periodieke schenking. Bij een periodieke schenking snijdt het mes naar twee kanten. Voor u is de schenking fiscaal aftrekbaar en wij kunnen gedurende een aantal jaren op uw steun rekenen. Dit is prettig voor grotere of terugkerende benodigde investeringen, zoals EHBO-apparatuur en onderhoud van de ambulances.

Iedere gift klein of groot is van harte welkom!

Wist u dat de belasting in sommige gevallen een fors deel van uw schenking voor haar rekening neemt? Mocht u hierover meer willen weten kunt u het beste de internetsite van de Belastingdienst raadplegen of informatie opvragen bij een belastingkantoor bij u in de buurt.

Giften en periodieke schenkingen kunt u overmaken op rekeningnummer NL20INGB0003762581 ten name van Stichting Dierenambulance Midden-Limburg.

Nalaten

Bent u een echte dierenliefhebber en hecht u veel waarde aan zorg aan dieren in nood? Dan kunt u ook nadat u er niet meer bent hier een bijdrage aan blijven leveren door na te laten aan een goed doel dat zich inzet voor dierenwelzijn.  Nalaten aan de dierenambulance kan op twee manieren: met een legaat of door de Dierenambulance Midden Limburg als erfgenaam op te nemen in uw testament. Beide zaken dienen te worden geregeld door uw notaris. Deze kan u ook het beste adviseren over de opties in uw specifieke situatie.

Acties

Regelmatig ontvangen wij spontane steun van particulieren, scholen, bedrijven en andere instellingen. Er wordt geld ingezameld via een (speciaal georganiseerde) actie of bij een speciale gelegenheid.  Met dit soort steun zijn wij natuurlijk bijzonder vereerd en blij.

Heeft u plannen voor een actie of wilt u samen met ons eens over de mogelijkheden praten, neem dan contact op via het contactformulier voor meer informatie of een oriënterend gesprek.