Welkom op de Website van Dierenambulance Midden-Limburg

Dierenambulance Midden-Limburg is erkend door het FDN (Federatie Dierenambulances Nederland). Dit betekent dat wij voldoen aan de door het ministerie van LNV gegeven richtlijnen voor dierenambulances op het gebied van inrichting van de wagens, opleiding van vrijwilligers en registratie van meldingen.
Ons doel is hulp verlenen aan zieke, gewonde of noodlijdende dieren.

De dierenambulance maakt geen onderscheid tussen gezelschapsdieren en natuurdieren; wij proberen iedereen, die een probleem heeft met dieren, te helpen, waarbij het dierenwelzijn voorop staat.

Dat alles binnen het kader van de wet en de bestaande afspraken met gemeenten, asielen en overige instanties.
De Dierenambulance Midden-Limburg is 24 uur en 7 dagen in de week bereikbaar op nummer: 06-11295306

Tussen 22.00 en 9.00 uur wordt er alleen gereden voor noodmeldingen!
Voor niet spoedeisende zaken u kunt bellen tussen 9.00 en 22.00 uur.

De Dierenambulance Midden-Limburg is een stichting (non-profit organisatie) met een bestuur, wordt gedragen door vrijwilligers en is ingeschreven bij de KvK.

Jonge vogels: Er komen regelmatig meldingen binnen van gevonden jonge vogels, meer informatie over wat je het beste wel en niet kunt doen vind je hier

Schildpadden: Er komen regelmatig vragen binnen over gevonden schildpadden, meer informatie waarom deze wel of niet opgehaald worden staat hier